www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Subvencions per al pagament del lloguer destinades a joves que provenen de la convocatòria de 2022

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga aquestes subvencions a totes aquelles persones joves de fins a 36 anys (inclosos) que requereixen d’un ajut per al pagament del lloguer o preu de cessió d’ús d’habitatges o habitacions, i que no van poder ser estimades l’any 2022 a causa de l’exhauriment de la corresponent partida pressupostària.

A tots els sol·licitants se’ls notificarà la seva inclusió d’ofici en la present convocatòria i se’ls atorgarà un termini de 15 dies hàbils per tal que aportin la documentació corresponent, detallada en la part inferior de la pàgina. Les persones afectades no cal que facin de nou la sol·licitud de la convocatòria. Per demanar de nou l’ajut només han de presentar tots els rebuts de lloguer d’habitatge o habitació del 2022 (de gener a desembre).

Consulta en aquests enllaços la convocatòria i el llistat de persones afectades.