www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Requisits

Haver presentat la sol·licitud de Subvencions per al pagament de lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves, segons convocada per la Resolució DSO/2837/2022, de 16 de setembre, i tenir la resolució denegatòria per exhauriment de la corresponent partida pressupostària.