www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Destinataris

Persones que van presentar sol·licituds en la convocatòria de l'any 2022 que no van poder ser estimades per exhauriment de la partida pressupostària. Únicament es poden beneficiar d’aquesta convocatòria les persones que van ser denegades per exhauriment de la partida pressupostària de subvencions per al pagament del lloguer per a persones joves 2022. Podeu saber si sou una de les persones afectades consultant aquest llistat. A més, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya us ho notificarà per correu electrònic.