www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d’ús

L'Agència Catalana de l'Habitatge atorga aquestes subvencions per ajudar a aquelles persones d’entre 36 i 64 anys, que no poden fer front al pagament del lloguer. Aquestes subvencions s’atorguen en un règim de concurrència pública competitiva, comparant les presentades en el termini establert, i aplicant la puntuació que s'estableix a les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer.

Pots consultar més informació sobre aquest ajut al web de la Generalitat de Catalunya.