www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Destinataris

Persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin entre 36 anys i 64 anys, i compleixin els requisits necessaris, siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.