www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Terminis

La sol·licitud de renovació es pot presentar a partir de 3 mesos abans de la finalització de la prestació inicial concedida. En el cas que aquest període comprengui el mes d'agost, el termini s'ampliarà un mes més.