www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Destinataris

Són les persones que van tenir una resolució favorable de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer o la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, obtingudes a l'empara de la Resolució TES/1969/2019, de 12 de juliol.