www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Destinataris

Persones residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts als requisits, que hagin generat un deute de lloguer i es trobin en risc d’exclusió social residencial