www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Destinataris

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d’un habitatge del mercat lliure el qual posin a disposició de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona i sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 5 i que es trobin en alguna de les situacions següents:

  • Habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona
  • Habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer.
  • Habitatges sense procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer.

També podran resultar beneficiaris els membres d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, que siguin propietàries d’un habitatge del mercat lliure el qual posin a disposició de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona i sempre que es compleixin els requisits establerts a la Base 5.