www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Oficines

Cada districte de Barcelona disposa d’una Oficina de l’Habitatge en la qual s’ofereixen diversos serveis, com ara informació sobre els ajuts disponibles o assessorament en matèria legal.

L’horari d'obertura de les Oficines és de 8.30 a 14.30 hores de dilluns a divendres. Els dijous a la tarda les Oficines obriran fins a les 18.30 hores.

L’horari d’estiu s’aplica entre els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos. En aquest període, l’horari d’obertura és de 8.30 a 14.30 de dilluns a divendres.

Les Oficines d'Habitatge atenen només amb cita prèvia i els casos en què els tràmits no es puguin fer telemàticament. El personal d’“Habitatge et truca” oferirà assessorament telefònic sobre totes les opcions disponibles per fer tràmits sense necessitat d’anar a l’oficina; i en el cas que només sigui possible fer el tràmit de manera presencial, es donarà dia i hora per rebre atenció en alguna de les oficines d’habitatge de Barcelona.

Adreces de les Oficines:

 • Oficina de l'Habitatge de Ciutat Vella
  Plaça de Salvador Seguí, 13
  08001 Barcelona
 • Oficina de l'Habitatge de l'Eixample
  Carrer d'Alí Bei, 13-15
  08010 Barcelona
 • Oficina de l'Habitatge de Sants – Montjuïc
  Carrer d'Antoni de Capmany, 23
  08028 Barcelona
 • Oficina de l'Habitatge de Les Corts
  Carrer del Remei, 9.
  08014 Barcelona
 • Oficina de l'Habitatge de Sarrià - Sant Gervasi
  Carrer de Canet, 24.
  08017 Barcelona
 • Oficina de l'Habitatge de Gràcia
  Carrer de Francisco Giner, 14
  08012 Barcelona
 • Oficina de l'Habitatge d'Horta
  Carrer del Llobregós, 175-189
  08032 Barcelona
 • Oficina de l'Habitatge de Nou Barris
  Plaça Major de Nou Barris, 1
  08042 Barcelona

  Oficina de l'Habitatge de Sant Andreu
  Carrer de Joan Torras, 49
  08030 Barcelona
 • Oficina de l'Habitatge de Sant Martí
  Carrer de Pujades, 342 - 356
  08019 Barcelona
Oficines

Per a tot tipus d'informació i tràmits, cal que se sol·liciti
Cita prèvia


Catàleg de serveis que ofereixen les Oficines de l'Habitatge

Ajuts a la rehabilitació
 • - Ajuts per rehabilitar edificis i/o habitatges
 • - Ajuts per a la instal·lació d’ascensors
 • - Assessorament tècnic per a obres de rehabilitació i rehabilitació energètica
 • - Cèdules d’habitabilitat
Accés a l'habitatge protegit i social
 • - Informació sobre les promocions d’habitatge protegit: de compra, lloguer, en dret de
  superfície, i habitatges per a contingents especials
 • - Inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona
 • - Adjudicació d’habitatges protegits
Ajuts al lloguer i borses d'habitatge
 • - Prestacions permanents per al pagament del lloguer
 • - Renda Bàsica d’Emancipació (restringida a les vigents)
 • - Prestacions d’especial urgència: lloguer / hipoteques i desnonaments.
 • - Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona: captació d’habitatges privats i gestió dels
  contractes de lloguer, destinats a les persones amb dificultats d’accés al mercat privat
Ús digne de l'habitatge
 • - Informació i assessorament legal en matèria d’habitatge
 • - Habitatges per a emergències socials
 • - Ofideute: assessorament sobre deute hipotecari
 • - Mediació en el lloguer: relacions propietari - llogater, problemàtiques veïnals,
  assetjament immobiliari
Serveis complementaris
 • - Informació d’altres serveis i prestacions per a l’habitatge: Xarxa d’Habitatges d’Inclusió
  Social