Barcelona, ciutat de ciència
Un programa per al progrés de la ciutat

Mira la ciènciaLlegeix la ciènciaConeix la ciència
Barcelona i la ciènciaExperimenta amb la ciènciaApren amb la ciència

 

Ministerio
Documento sin título