Barcelona Ciència 2007 va constituir un ampli programa cultural que posà especial èmfasi en la connexió entre les ciències, la cultura i la societat que prenia com a punt de partida la celebració, el 2007, del centenari de la concessió del Premi Nobel a Santiago Ramón y Cajal, el centenari de la creació de l'Institut d'Estudis Catalans i del Consejo Superior de Investigaciones Cintíficas, el centenari del descobriment de l'atmosfera de tità per Josep Comas i Solà i el 50è aniversari del primer satèl·lit artificial Sputnik.

  El resultat d’aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona configurà un programa amb més de 350 activitats de molt divers format, des de grans esdeveniments festius, exposicions, concerts i espectacles fins a tallers, conferències, cursos, itineraris i publicacions, organitzades per nombroses institucions i entitats culturals, científiques i educatives així com algunes relacionades amb el sector empresarial o industrial de tota la ciutat.

  Barcelona Ciència 2007 representà una gran oportunitat per contribuir a la sensibilització de la ciutadania vers la recerca i el coneixement científic i a la seva participació en el debat crític de les implicacions que els avenços de la ciència tenen per a la societat.

  El web BARCELONA CIÈNCIA 2007 recull el que ha estat la commemoració d’aquest any dedicat a la difusió de la ciència.

  Si voleu navegar-hi cliqueu aquí [+]