Accessibilitat

Aquest lloc web ha estat implementat perquè totes les persones, independentment de tenir una discapacitat o d'accedir a la web des de qualsevol navegador, puguin navegar per les seves pàgines sense trobar-hi dificultats d'accés.

A la URL https://www.bcn.cat/bcnpostguerra/exposiciovirtual/ s’han considerat les següents mesures permetre a l'usuari accedir a tots els continguts i funcionalitats amb més facilitat:

 • Multinavegador: les pàgines tenen una correcta visualització en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome, Opera).
 • Navegació coherent: s'assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d'usuari gratificant.
 • Distraccions: s'eviten interferències com el contingut que fa pampallugues, el parpelleig exagerat, l'àudio que comença automàticament i el contingut en moviment.
 • Imatges de text: en general el contingut, excepte logotips o imatges de marca, és perfectament configurable ja que s’eviten les imatges de text.
 • Mida de text i contenidors: la mida del text i els contenidors s’han definit correctament. D’aquesta manera el contingut s’amplia perfectament.
 • Idioma de la pàgina: l’idioma de les pàgines s’ha marcat correctament al codi de les mateixes.
 • Títols de pàgina: els títols de les pàgines mencionen correctament el portal i la secció on es troba l’usuari.
 • Estructura: s’han utilitzat encapçalaments i llistes per a marcar els diversos continguts i permetre una navegació correcta per part d’usuaris de lectors de pantalla.
 • Focus visible: és visible el focus quan es navega amb teclat per les pàgines.
 • Llenguatge: el llenguatge que hi ha actualment a la pàgina és simple.
 • Informació basada en el color: tota informació que es transmet a través del color sempre és comprensible sense l'ús d’aquest.

El desenvolupament del web https://www.bcn.cat/bcnpostguerra/exposiciovirtual/ s’ha basat en la consideració de les Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell Doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Per a més informació sobre l’accessibilitat web i per configurar les opcions d’accessibilitat dels diferents navegadors adreçeu-vos al web http://accessibilitat.bcn.cat/ca on trobareu informació i recursos sobre accessibilitat.

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment manquen per resoldre en aquest lloc web.

Si detecta dificultats d'accés als continguts del web, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'e-mail accessibilitat@bcn.cat .