Les organitzacions de la dictadura

Durant els primers anys de la postguerra, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (F.E.T. y de las J.O.N.S.), el Partit Únic de la dictadura, va intentar jugar un paper principal en la nova vida ciutadana i en el conjunt del país. Per a exercir aquesta hegemonia, Falange seguia l’exemple dels altres feixismes europeus, el nazi alemany d’Adolf Hitler i el feixista italià de Benito Mussolini. Disposava de tres grans organitzacions pròpies, amb una incidència notable en la vida col•lectiva: Auxilio Social, Frente de Juventudes i Sección Femenina. En l’àmbit universitari, el Sindicato Español Universitario (S.E.U.) era el responsable d’organitzar la vida extraacadèmica dels estudiants.

La Sección Femenina era la responsable d’alliçonar i enquadrar les nenes i les noies de l’Espanya franquista. A Barcelona, com a la resta del país, la Sección Femenina duia a terme una notable tasca d’informar i formar les noies de la Nueva España: ser mares, abnegades i submises als marits, ser «los pilares del hogar», etc. A través del Servicio Social obligatori, l’organització pretenia culminar l’adoctrinament de les joves, en una barreja de discursos falangistes, nacionalcatòlics i espanyolistes, per tal d’incorporar-les, en una posició subalterna, a la societat de postguerra.

L’Auxilio Social, creat a Valladolid la tardor de 1936, molt aviat va assumir un paper fonamental, gràcies a la seva tasca assistencial i de beneficència, primer durant la guerra, i després a causa de les dures condicions de vida de la postguerra. A Barcelona, va tenir una gran projecció organitzant els repartiments d’aliments i productes de necessitat i les grans cerimònies de confirmacions i comunions de nens i nenes.

El Frente de Juventudes enquadrava tots els nens i joves entre els 7 i els 21 anys, agrupant-los en diverses seccions: centres d'ensenyament, centres de treball, secció rural; i, com era ben visible, seguia en bona part el model de les organitzacions juvenils de la Itàlia feixista. L’organització comptava amb un nucli dirigent, més polititzat, vertebrat al voltant de les Falanges Juveniles de Franco, d’on se suposava que sortiria la futura classe dirigent d’un hipotètic Estat nacionalsindicalista. L'objectiu fonamental del Frente de Juventudes era l'educació física dels joves i la seva socialització política en els principis falangistes, que s'havia d'aconseguir mitjançant l'adoctrinament ideològic a les escoles i centres de treball, però també amb un seguit d'activitats extraescolars i extralaborals: esports, actes culturals, desfilades, marxes, concentracions i, per sobre de tot, la realització de campaments.

Acte de jurament de les noves afiliades a la Sección Femenina a la Plaça del Rei el dia de la seva patrona, Santa Teresa. Pérez de Rozas. 15 d’octubre 1942 (AFB)
Aprovació del jurament de les noves afiliades a la Sección Femenina al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona el dia de Santa Teresa. Pérez de Rozas. 15 d’octubre de 1943 (AFB)
Programa dels actes del V Consejo Nacional de la Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Autor desconegut. 11 de gener de 1941 (AMCB B101 Actes protocol•laris, exp. 4 de 1941)
Demostració de les activitats físiques i premilitars del Frente de Juventudes celebrada a l’Estadi de Montjuïc, el 6 d’abril de 1943, coincidint amb la cloenda del 450è aniversari de l’arribada de Colom a Barcelona dins el marc de las Fiestas Colombinas. Pérez de Rozas (AFB)
Acte de demostració física i premilitar del Frente de Juventudes celebrat a l’Estadi de Montjuïc el 16 d’abril de 1943. Pérez de Rozas (AFB)
Targeta d’invitació a l’acte del Frente de Juventudes celebrat a l’Estadi de Montjuïc el 16 d’abril de 1943 (AMCB B101 Actes protocol•laris, exp. 17 de 1943)
Cuestación del Frente de Juventudes. Recollida de donatius als carrers de Barcelona a favor d’aquesta organització franquista. Pérez de Rozas. 8 de desembre de 1941 (AFB)
Les cuestaciones o recollida de cuotas protectoras eren una de les diverses maneres de finançar les activitats desplegades per l'organització juvenil franquista. 8 de desembre de 1941. Pérez de Rozas (AFB)
Desfilada del Frente de Juventudes davant del governador civil Correa Véglison a la tornada d’un dels campamentos d’aquesta organització del règim. Pérez de Rozas. 28 d’agost de 1942 (AFB)
Invitació original adreçada a l’alcalde Miguel Mateu i Pla per assistir a la clausura d’uns campamentos del Frente de Juventudes. 29 de setembre de 1940 (AMCB B101 Actes protocol·laris, exp. 28 de 1940)
Imposició de la medalla a la vídua d’un membre de la Vieja Guardia. Pérez de Rozas. 31 de gener de 1943 (AFB)
Celebració del Día de la Fe de la Falange celebrat el 29 d’octubre de 1944 al Teatre Olimpia. Pérez de Rozas (AFB)