Les celebracions del calendari nazi a la ciutat

Com un ritual assumit per Barcelona, cada any la colònia alemanya, organitzada al voltant del Col•legi Alemany o l’Institut Alemany de Cultura —les dues grans institucions germàniques a la ciutat—, celebrava el seu calendari de forma col•lectiva i pública: el Teatre Tívoli, el Palau de la Música Catalana, la Sala Iris, etc., van ser els llocs triats per commemorar les dates i festes assenyalades de l’imaginari nazi.

L’impacte visual de les esvàstiques presidint l’escenari del Palau de la Música, o els joves hitlerians fent guàrdia al Teatre Tívoli, eren la metàfora perfecta dels nous temps de la ciutat: el Dia de la Collita, la Festa Nacional del Treball, el Dia dels Caiguts de Novembre, l’aniversari del dictador nazi... Amb una total i absoluta impunitat, i sota la mirada comprensiva i la simpatia dels nous governants, la colònia nazi convidava dirigents del Partit Nacionalsocialista Alemany perquè visitessin Barcelona i celebressin amb els seus compatriotes les grans festivitats del III Reich. Mentrestant, l’alcalde, el governador civil i el capità general, els tinents d’alcalde, rectors universitaris, bisbes i canonges, periodistes i nous intel·lectuals es delectaven davant la parafernàlia i les coreografies importades de l’Alemanya nazi.

Mapa dels centres de trobada i recepció dels amics nazis.Un element que crida l’atenció d’aquests anys de postguerra barcelonina i, a la vegada, de Segona Guerra Mundial, és la presència central de es activitats nazis a la ciutat.
Detall dels centres de trobada i recepció dels amics nazis al centre de la Ciutat. Des del Teatre Tívoli fins a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona, passant per l’Institut del Teatre o una empresa privada com La España Industrial, aquesta presència permet fer-se una bona idea de la importànica de l’aliança entre l’Espanya franquista i l’Alemanya nazi.
El cap de les Milicies d’Assalt, Von Orbenitz “dio cuenda de la últimas impresiones sobre el discurso pronunciado la semana pasada por el Canciller Hitler en el Reichstag, durant la celebració de la festa nacional de l’1 de maig al Col•legi Alemany. 30 d’abril de 1939. Pérez de Rozas (AFB)
Celebració del Dia de la Collita, al Palau de la Música Catalana, presidida per una imatge de grans dimensions del dictador nazi, Adolf Hitler. Pérez de Rozas. 3 d’octubre de 1940 (ANC)
Celebració del Dia dels Herois Caiguts de l’Alemanya nazi al Teatre Tívoli, 14 de març de 1943. Pérez de Rozas (AFB)
Celebració, organitzada per la colònia alemanya de Barcelona, del 54è aniversari d’Adolf Hitler al Palau de la Música Catalana. Pérez de Rozas. 20 d’abril de 1943 (ANC)