La “Fiesta de las Letras”

El règim va intervenir les associacions i institucions culturals de referència i els va cedir la iniciativa de continuar, sota el principi de la depuració i de l’espanyolització, les manifestacions més lligades a la llengua i a la literatura. L’Asociación de la Prensa de Barcelona, va convertir els Jocs Florals en la Fiesta de las Letras, l’objectiu de la qual era contribuir «al enaltecimiento literario de la Nueva España, forjada en la Cruzada del glorioso Movimiento Nacional». Des de l’Ajuntament se subvencionava cada any l’esdeveniment, s’hi cedia material per decorar els locals i s’hi donava suport amb l’assistència de membres de la corporació.

Fiesta de las Letras Dicurs de José María Pemán a l'acte celebrat al Teatre Coliseum de Barcelona. Autor desconegut. 4 de juliol de 1943 (AMCB B101 Actes protocol•laris, exp. 3 de 1943)
Fiesta de las Letras, un acte cultural que anualment se celebrava al Teatre Coliseum de Barcelona. Autor desconegut. 18 de juny de 1944 (AMCB B101 Actes protocol•laris, exp. 2 de 1944)
Exemplar del volum de la Fiesta de las Letras editat per l’Asociación de la Prensa de Barcelona. 1943 (AHCB)