L’actuació franquista sobre l’espai públic urbà

Les tasques de desenrunament i condicionament de la via pública, van suposar el moviment d’uns 600.000 metres cúbics de terres, una part dels quals van ser reutilitzats posteriorment en altres projectes urbanístics.

La reconstrucció va afectar la reposició del mobiliari urbà i la recuperació de les zones verdes amb l’objectiu d’oferir una certa imatge de normalitat.

De manera paral•lela a les actuacions de la Ponència de Reconstrucció, l’Ajuntament franquista va recuperar alguns dels projectes urbanístics planificats per la corporació republicana i, especialment, aquells que podien permetre la projecció nacional i internacional. Entre els més significatius cal destacar la millora de les entrades i sortides de Barcelona, i, concretament, la prolongació de la Diagonal. La importància de l’obra i el seu cost no imputable al Presupuesto de Reconstrucción van obligar l’Ajuntament a cercar la col•laboració del Ministerio de Obras Públicas.

Acte d’inauguració de les obres d’obertura de la Diagonal de Barcelona amb la presència de les principals autoritats de la ciutat. Pérez de Rozas. 25 de gener de 1944 (AFB)
Fotografia de la zona afectada per les obres d’obertura de l’avinguda Diagonal, a l’altura de la Caserna del Bruc. 1940. En blanc, es projecta el nou tram previst. Autor desconegut (AMCB Q130 Infraestructures, exp. 1 de 1940)
Portada del projecte d’obertura de l’avinguda Diagonal. 1940 (AMCB Q130 Infraestructures exp. 1 de 1940)
Plànol general de situació per al projecte d’obertura de l’avinguda Diagonal. 1940 (AMCB Q130 Infraestructures exp. 1 de 1940)
Plànol general del projecte de reforestació del Tibidabo. 1940. Autor desconegut (AMCB Q118 Gestió urbanística, exp. 22 de 1940)
Fotografia dels treballs de reforestació del Tibidabo. 1940. Autor desconegut (AMCB Q118 Gestió urbanística, exp. 22 de 1940)
Plànol general de les intal·lacions elèctriques del conjunt de les parades del mercat de la Barceloneta. 1941 (AMCB Q118 exp.237 de 1941)
Acte d'inauguració i benedicció del mercat de la Barceloneta amb l'assistència de l'alcalde Miguel Mateu i Pla; els tinents d'alcalde de Proveïments, Aurelio Joaniquet, i de Transports, José Ribas, i el cap de cerimonial, Manuel Ribé. Autor desconegut. 18 de setembre de 1940 (AMCB B101 Actes protocol·laris, exp. 28 de 1940)