Un transport precari i insuficient

El racionament del combustible va marcar significativament la gestió municipal del període, ja que la normalització dels transports era imprescindible per tal de recuperar una mínima normalitat de la vida econòmica i social de la ciutat. L’Ajuntament, representat pel tinent d’alcalde de transports José Ribas Seva, va reprendre els convenis anteriors a l’esclat de la guerra amb la companyia d’autobusos Roca S. A. i amb la Companyia de Tramvies de Barcelona, alhora que va impulsar un pla d’obres generals per a l’ampliació i la modernització de la xarxa de transports, amb la supressió de totes les línies de via estreta per transformar-les en línies de filobusos. No obstant això, la dificultat d’aconseguir benzina i electricitat suficient va mantenir el transport urbà en una situació precària, tant pel que feia a les freqüències com a les unitats disponibles, tot i l’augment fixat a les tarifes. Les conseqüències d’aquestes restriccions van manifestar-se en l’aïllament entre barris de la ciutat, a causa de la modificació de recorreguts i de la supressió de línies.

Tramvia ple de passatgers circulant pel passeig de Colom. [194?] (IEFC Col•lecció Plasencia)
Acte de benedicció de la línia de filobusos de Sant Andreu. 7 d'octubre de 1941. Autor desconegut (AMCB B101 Actes protocol•laris, exp. 26 de 1941)
Acte d'inauguració de la línia de filobusos de Sant Andreu, amb la presència del ministre d'Obres Públiques, Alfonso Peña, i una representació municipal, el 7 d'octubre de 1941. Autor desconegut (AMCB B101 Actes protocol.laris, exp. 26 de 1941)
Instància dels veïns de la barriada del Peu de Vallvidrera en què demanen la reinstauració d’una de les línies de transport suprimides. 1944 (AMCB P111 Ordenació i gestió del transport, exp. 719 de 1938-1945)
En aquests anys, la premsa va dedicar molts articles a la precària situació dels mitjans de transport urbans. La denúncia d'aquesta situació va tenir els tramvies en el principal punt de crítica. Destino, núm. 433, 3 de novembre de 1945 (AHCB)