Una sanitat precària

La preocupació bàsica era el control de les malalties infeccioses més comunes i per això l’actuació de l’Institut Municipal d’Higiene va centrar-se fonamentalment a l’obtenció de vacunes, no només per als habitants de Barcelona sinó també per al conjunt de poblacions de la província. Entre 1939 i 1940 el volum total de vacunes gestionades des de l’àmbit municipal va ser de 45.500 antidiftèriques, 337.591 antivarioloses i 1.260.000 antitífiques.

Però, entre 1942 i 1943, Barcelona va viure una autèntica alerta sanitària que va mobilitzar tots els recursos municipals: l’epidèmia del tifus exantemàtic, provocat pel piojo verde, propi d’èpoques de fam i de misèria, amb unes conseqüències dramàtiques per a la població. Malgrat la propaganda oficial, que va obviar la situació i va minimitzar-ne les conseqüències, l’abast de l’epidèmia va obligar a cercar l’ajut internacional i a destinar recursos extraordinaris per a la contractació de personal sanitari i, sobretot, de combustible per a les ambulàncies, que encara patia el racionament.

Visita del professor Moser a l’Hospital Militar del Generalísimo durant la seva estada a Barcelona per estudiar i ajudar el cos mèdic municipal en la tasca de control del tifus exantemàtic. Pérez de Rozas. 17 de març de 1942 (AFB)
Carta de Falange Española adreçada al tinent d’alcalde de Sanitat, Lorenzo García-Tornel, en la qual s’ofereix ajuda per controlar l’epidèmia. Febrer de 1942 (AMCB A183 Comissió de Governació, exp. GM-241 de 1942-1943)
Comunicat de l’Institut Municipal d’Higiene en què consten les recomanacions adreçades a la població per evitar la propagació de l’epidèmia. Febrer de 1942 (AMCB A183 Comissió de Governació, exp. GM-241 de 1942-1943)
Comunicat dels casos de tifus exantemàtic que recullen el nombre de persones afectades el dia 7 de febrer de 1942 (AMCB A183 Comissió de Governació, exp. GM-241 de 1942-1943)
Comunicat dels casos de tifus exantemàtic que recullen el nombre de persones afectades el dia 4 de desembre de 1943 (AMCB A183 Comissió de Governació, exp. GM-241 de 1942-1943)
Noticia publicada al diari La Prensa el 5 de març de 1942 que contrasta clarament amb l'abast de l'afectació real que tenia el tifus. Si els infectats reals eren milers, la premsa només parlava de "pequeño foco". (AMCB A183 Comissió de Governació, exp. GM-241 de 1942-1943)
Relació dels serveis especials de les ambulàncies de transport de malalts derivats a l’Hospital d’Infecciosos, el mes de desembre de 1942 (AMCB P111 Ordenació i gestió del transport, exp. 748 de 1942-1946)
Fotografia d'un dels centres habilitats per l'Ajuntament a la ciutat de Barcelona per a la població on s'oferien els serveis de vacunació i desinfecció per evitar epidèmies. Pérez de Rozas 3 de novembre de 1941 (AFB)