Una beneficència humiliant

La primera prioritat de la Ponència de Beneficència, amb la col·laboració del Servicio de Evacuación del Estado, va centrar-se en el retorn dels refugiats d’arreu d’Espanya, que havien arribat a Barcelona durant la guerra i que, en el moment de l’ocupació, sumaven aproximadament 20.000 persones. Se’ls va intentar retornar als seus llocs d’origen. El segon gran àmbit d’actuació va ser la repressió de la mendicitat, que el règim presentava com una organització professional que no tenia res a veure amb les precàries condicions de bona part de la població.

De manera paral·lela, les organitzacions paraoficials lligades al règim, especialment l’Auxilio Social, va participar en tota mena d’actes destinats a ajudar els vencedors, mentre que algunes associacions internacionals feien arribar ajuda humanitària a la població de la ciutat, la qual comentava les actuacions municipals —repartiment de bons, subvencions, etc.— destinades a pal·liar les condicions de misèria i privacions, que eren, a més, un terreny adobat per a l’extensió d’epidèmies i malalties.

La mare superiora i les infermeres durant l’acte de reconeixement per la seva tasca en el control del tifus exantemàtic. Pérez de Rozas. 30 de juliol de 1942 (AFB)
Façana de la capella de l’Asil de Nostra Senyora del Port. Memoria 1941-1942. Labor realizada por el Ayuntamiento de Barcelona durante el bienio 1941-1942. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1946 (AHCB Biblioteca)
Dormitori de l’Asil de Nostra Senyora del Port. Memoria 1941-1942. Labor realizada por el Ayuntamiento de Barcelona durante el bienio 1941-1942. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1946 (AHCB Biblioteca)
Relació dels serveis prestats per la Comissaria de Beneficència durant els anys 1941 i 1942. Memoria 1941-1942. Labor realizada por el Ayuntamiento de Barcelona durante el bienio 1941-1942. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1946 (AHCB Biblioteca)
Publicació de la Lliga Suïssa de Dones Catòliques per recaptar ajuda humanitària amb fotografies dels refugiats republicans. 1939 (AMCB B101 Actes protocol•laris, exp. 2 de 1939)
Programa d’un festival artístic a benefici d’Auxilio Social. 1939 (AMCB B101 Actes protocol•laris, exp. 2 de 1939)
Exemplar d'un dels bons distribuïts per la Tinença d'Alcaldia de Beneficència de l'Ajuntament de Barcelona, durant la campanya de les festes de Nadal de 1941, per a l'adquisició gratuïta dels aliments que s'hi indiquen (AMCB R121 exp.1050 de 1942)