Els homes del nou poder

Durant l’alcaldia de Miguel Mateu i Pla, i seguint les directrius del règim, que incloïen les tasques de depuració de funcionaris i el desmantellament de les estructures de govern republicanes, la corporació que encapçalava va portar a terme la conversió de Barcelona en una ciutat al servei de la Nueva España.

L’Ajuntament de Mateu i Pla, prototipus del franquista català compromès amb el projecte franquista, va acomplir les expectatives de supressió del passat laic, democràtic i catalanista de la ciutat. I, més enllà de la gestió d’una ciutat devastada, superpoblada i afamada, el nou alcalde va projectar i construir una nova Barcelona, depurada de la seva condició de capital de Catalunya i supeditada als interessos i a les necessitats de l’Espanya de Franco.

El dia 27 de gener de 1939 va prendre possessió la Comissió Gestora —posteriorment Ple Municipal— de l’Ajuntament de Barcelona. Encapçalada per l’alcalde Miguel Mateu i Pla, la van formar 10 tinents d’alcalde i 11 regidors. Per al funcionament diari, el 23 de febrer es va constituir la Comissió Permanent, integrada pels tinents d’alcalde, l’interventor, Víctor Valls, i el secretari municipal interí, Enrique Janer Durán, que va redactar l’acta i en va donar fe. Les seves reunions eren setmanals i secretes. La composició d’aquest primer Ajuntament va patir dues remodelacions: el 8 de juliol de 1942 i el 4 de juliol de 1944.

Acte institucional de descobriment de la làpida que reprodueix el comunicat de la victòria franquista a la façana de l’Ajuntament de Barcelona. Plaça Sant Jaume. Celebracions de les Fiestas de la Victoria, 19 de maig de 1939. Autor desconegut (AMCB B101 Actes protocol•laris, exp. 14 de 1939)
Sopar de gala ofert per l’alcalde Miguel Mateu i Pla als seus col•laboradors de gestió durant els seus anys de mandat. Salón Rosa, 20 d’abril de 1945. Autor desconegut (AMCB B101 Actes protocol•laris, exp. 13 de 1945)
Acta de constitució del primer Ajuntament franquista de Barcelona, encapçalat per l’alcalde Miguel Mateu i Pla, 27 de gener de 1939 (AMCB A134 Consell Plenari, llibre d’actes de 1939, núm. 407)
Organigrama de la corporació municipal amb els noms i càrregs de cada membre. La primera composició municipal es constituí el 27 de gener de 1939, però al llarg d'aquest primer mandat, l'Ajuntament de Barcelona acollí dues remodelacions orgàniques, la de 8 de juliol de 1942 i la de 4 de juliol de 1944.