“Ha llegado España”

Molts anys després dels fets, Dionisio Ridruejo, el cap de Propaganda de Falange l’any 1939, recordaria que la intenció del seu equip havia estat distribuir fulls volanders sobre què representava l’ocupació de Barcelona i l’inici de la Nueva España en llengua catalana. De fet, tenien camions plens de material darrere els primers contingents militars que entraven a la ciutat. Quan ja eren a Barcelona, però, les autoritats militars van prohibir la distribució d’aquesta propaganda en català. Només se’n van salvar alguns fulls volanders, que van ser conservats, discretament, a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Més enllà de l’exactitud del record, l’episodi explica prou bé els dos grans lemes que es van reproduir en tota mena de cartells i papers impresos: «Ha llegado España» i «Cataluña ha sido recuperada para España», naturalment en espanyol.

«Ha llegado España» Cartell d'autor desconegut. 1939 (CRAI Biblioteca Pavelló de la República UB)
Full volander. 1939 (AHCB Col•lecció de Fulls Volanders)
Full volander. 1939 (AHCB Col•lecció de Fulls Volanders)
Full volander. 1939 (AHCB Col•lecció de Fulls Volanders)
Full volander. 1939 (AHCB Col•lecció de Fulls Volanders)
A uns nous temps corresponia una nova biblioteca. No només s'havia de censurar i retirar de la circulació llibres antipatriòtics, marxistes o escrits en català, sinó que també calia adoctrinar la població amb les noves lectures franquistes. C. Torre Enciso i D. Muro Zegrí, La marcha sobre Barcelona. Barcelona: Editora Nacional, 1939 (AHCB)
Aquesta nova biblioteca, escrita en espanyol, era l'encarregada d'explicar com s'havia arribat a 1939 i qui eren els culpables i qui els vencedors. Cecilio Benítez de Castro, Se ha ocupado el kilómetro seis: contestación a Remarque. Barcelona: Maucci, 1939 (AHCB)