Casa de les Altures
Ubicat a la Casa de les Altures, l'Arxiu Municipal del Districte d'Horta-Guinardó sorgeix a partir de la creació del Nucli d'Arxiu i Biblioteca d'acord amb la primera Pauta Organitzativa dels Districtes de la ciutat de Barcelona (1988).

L'Arxiu és un servei de l'Administració del Districte, que aplega els fons municipals, així com d'altres fons de procedència privada. El seu àmbit d'actuació és el Districte municipal d'Horta-Guinardó. Els principals barris que el formen són: Horta, Font d'En Fargues, Font del Gos, el Carmel, Sant Genís dels Agudells, Montbau, la Clota, la Vall d'Hebron, la Taxonera, Alt Guinardó, Baix Guinardó i Can Baró.