Intervenció a la ciutat de Barcelona Consol Rodríguez & Eugeni Güell

presentació

 

La Intervenció
Vídeo
Anotacions des de l'itinerari
Conjugaciones del deseo
Crèdits