Menjador i tallers

El menjador és un servei que poden fer servir els alumnes i que està gestionat per l'AMPA amb la col·laboració del Consell Escolar. Les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC) regulen les condicions del seu ús. El menjador és també un espai educatiu i com a tal es considera per part de l'escola Els monitors i monitores són directament responsables i compten amb la col·laboració de l'equip de mestres i de l'equip directiu. Els alumnes que en fan ús disposen d'un temps suficient per a dinar, després poden gaudir d'un temps d'esbarjo fins que comencen les activitats i tallers. A les 16:30 és la sortida que es realitza sota la respon- sabilitat de monitors i monitores i la supervisió de l'equip directiu.

En la pàgina WEB de l'AMPA podran trobar la documentació requerida per a fer la preinscripció en el servei de menjador del curs 2018-19

Quadre tallers 2018-19

Dibuix