Consergeria

La consergeria està a la seva disposició, com a primer contacte, per a qualsevol consulta que els calgui realitzar. El conserge els orientarà sobre els passos a seguir.

Els pares i les mares, si no estan convocats a una reunió, no poden accedir a les aules i els mestres no poden abandonar la classe i deixar sols els alumnes per a atendre a un pare o una mare. Si han de fer arribar una nota als mestres o informar de qualsevol novetat, parlin amb consergeria que tramitaran la seva demanda i intentaran donar-li una solució.

Quan un alumne arriba tard, el responsable de consergeria se'n farà càrrec d'ell i, als més petits, els acompanyarà a la classe.

La consergeria també és el lloc on poden demanar per objectes extraviats. Tenim un contenidor de "TROBALLES", on podran mirar si hi ha el que busquen.

Cal tenir en compte que hi ha multiplicitat de feines que el conserge ha de desenvolupar al llarg de la seva jornada laboral i, per tant, és possible que, en ocasions, algú no rebi resposta immediata a la seva trucada telefònica o quan piqui a la porta. Procurarem no fer esperar a ningú, però si no és així, demanem disculpes i una mica de paciència. Segur que estem atenent a algú altre.