Servei d'acolliment matinal (SAM)

Entre les 8 i les 9 del matí, les famílies que ho necessitin poden fer ús del servei d'acolliment matinal (SAM), on poden deixar els seus fills o filles a càrrec de monitors. Per a més informació i inscripcions han de posar-se en contacte amb l'AMPA o amb la monitora responsable. En qualsevol cas, les famílies que en vulguin fer ús, han d'omplir el full corresponent.

Els alumnes, en arribar, han de ser lliurats en mà als monitors responsables. Oportunament s'exposarà el procediment d'acollida.

Dibuix