Altres enllaços d'interès

Moltes de les persones sordes al mon adopten altres alternatives a la llengua parlada, que es a través de la comunicació visual. Això comporta a desenvolupar costums i valors peculiars, que tendeixen a convertir-se en tradicions i es el que s'entén per cultura sorda. Per saber alguna cosa més del tema aquí està el link:

El web Excepcionales recopila les aportacions més destacades de les llengües de signes i les persones sordes en l’ art, la cultura, la comunicació i la ciència, de forma que en un mateix lloc pugui trobar-se tota la informació:

Per rebre més informació d'una associació de pares de fills sords que recolza i lluita per millorar la qualitat de l'educació bilingüe (llengua oral i llengua de signes):

Federació de persones sordes de Catalunya