El treball en equip

El treball relacionat amb els alumnes sords es desenvolupa a partir d'una estreta col·laboració entre mestres i logopedes. Les logopedes, que com s'ha dit anteriorment, pertanyen al CREDAC Pere Barnils, estan assignades de manera estable al nostre centre i participen plenament en la vida de l'escola.

Equip