Volen conèixer d'aprop el projecte d'Educació Bilingüe? (Pendent actualització

Oferim el nostre centre a professionals, investigadors i estudiants interessats en conèixer el nostre treball. Contactin amb nosaltres mitjançant el nostre correu electrònic em.trespins@gmail.com.

Com a centre educatiu tenim certes limitacions per a poder atendre les demandes que rebem; per aquest motiu, i amb la voluntat d'arribar a la major part d'interessats, organitzarem sessions periòdiques en base a les demandes rebudes. Igualment, també informem que no podrem atendre aquests requeriments en determinats períodes del curs, com és, el començament i a partir del 15 de maig.

Properament, en el següent enllaç, trobaran el formulari que, un cop emplenat, ens han de fer arribar a l'adreça de correu electrònic abans citada.

Anar a formulari de demanda de visita

Dibuix