Colònies

Les colònies han format part, des de l'inici, del programa pedagògic de l'escola. Els objectius estan relacionats amb la convivència en un entorn no habitual, la potenciació de l'autonomia i el treball en un en medi no acadèmic.

Habitualment es realitzen durant el tercer trimestre i escollim cases que ofereixin activitats i serveis de qualitat i que s'ajustin al nostre programa de treball. En la reunió de classe d'inici de curs s'exposen les previsions i les famílies de P4 són convocades a una reunió prèvia de preparació, donat que sovint és la seva primera experiència d'aquest tipus. Caldrà que les famílies lliurin al centre una autorització específica de colònies signada per a poder participar i s'han de fer càrrec del cost de l'activitat amb els pagaments puntuals que preveu la Comissió Econòmica i el Consell Escolar.

La durada de les colònies és de tres dies pels alumnes de parvulari i 1r i 2n de primària, quatre dies pels de 3r i 4t i de cinc dies pels de 5è i 6è. Són acompanyants pels mestres tutors i altres docents garantint la quantitat d'acompanyants que fixa la normativa o que requereix cada grup per tal que el desenvolupament de l'activitat sigui satisfactori.

En la pàgina següent trobaran una explicació més detallada de l'organització de les colònies de cada nivell.

Programa de colónies 2016-17

Els alumnes de P3, donades les seves particularitats, participen un dia en les colònies dels seus companys i companyes de parvulari.

La riquesa que proporciona aquesta experiència aconsella la participació de tots els alumnes i tot i que, als més petits, de vegades, resulta difícil la separació.

L'equip de mestres organitza una situació favorable per a que tots els nens i nenes, de totes les edats, gaudeixin, aprofitin i aprenguin a les colònies.

Oportunament, i amb la suficient antelació, els informarem del programa de colònies del curs.

    Dibuix