Piscina

L'alumnat d'educació infantil dintre del seu horari lectiu i els de 1r i 2n de primària en horari de tallers, realitzen l'activitat de natació. Aquesta activitat, a més del valor propi, també potencia l'autonomia dels nens i les nenes ja que, encara que tenen l'ajuda necessària per a canviar-se, se'ls va demanant, progressivament, que ho facin per sí mateixos.

És important que les famílies col·laborin assegurant que els nens i nenes assisteixin regularment a l'activitat i que porten cada setmana el vestuari necessari. En cas de malaltia, quan és possible, roman a l'escola a càrrec d'una monitora.

Els alumnes d'educació infantil, un cop a la setmana, al matí, van a les piscines Bernat Picornell a realitzar l'activitat de natació. Es desplacen en autocar, acompanyats per mestres i monitors que col·laboren amb els de la piscina per a que l'activitat es desenvolupi en les millors condicions. A final de curs pares i mares poden anar a veure els seus avenços.

Els alumnes de 1r i 2n de primària, setmanalment, en sessió de tarda, assisteixen a les mateixes instal·lacions Picornell per a realitzar el curset de natació. Amb aquesta pràctica inicien l'aprenentatge de la natació. El trasllat a les instal·lacions es fa en autocar i són acompanyats per monitors i monitores.

Piscina Piscina