Participació alumnes

Per a potenciar el desenvolupament de les diferents facetes de l'alumnat realitzem, segons l'edat, diferents activitats relacionades amb el funcionament de l'escola. Com a primer element, cada classe de primària escull els seus delegats que es reuneixen periòdicament amb la direcció. En aquesta reunió poden manifestar les seves inquietuds i fer propostes. Igualment cada classe realitza assemblees set- manals.

Per altra banda, el alumnes més grans, realitzen, entre d'altres, tasques de suport en l'organització de les festes escolars, ajuden a la preparació de la sala de descans dels més petits i s'encarreguen del reciclatge del paper.

Participació alumnes