Normatives i procediments

En les Normes d'Organització i Funcionament del Centre, en el full d'inici de curs, amb circulars i en les diferents reunions trobareu tota la informació necessària per a conèixer la normativa de l'escola. Aquesta normativa no pretén altra cosa que regular el funcionament del centre per tal de que es pugui desenvolupar el treball que la societat encomana a l'escola. No és possible un funcionament que doni la resposta desitjada per a cada una de les situacions que se li puguin presentar a cada una de les famílies, de tota manera estem disposats a fer allò que convingui en benefici de tots els membres de la comunitat escolar: alumnes, famílies, mestres i la resta del personal.

Dibuix