Filosofia 3/12

A l'Ed.Infatil desenvolupem el programa FILOSOFIA 3/18, promogut pel GrupIREF. Aquest programa té com a objectiu la promoció d'estratègies i habilitats de raonament que ajudin els alumnes a pensar:

"Què fer per estimular nens i nenes, guiar-los i ensenyar-los a pensar durant tot l'aprenentatge? Hi ha una resposta tradicional. Una resposta tan antiga que potser la gent pensi que és arcaica o obsoleta. La resposta és la disciplina anomenada filosofia. La filosofia és la disciplina que prepara per a pensar en les altres disciplines"

M. Lipman: Per què fer filosofia a les escoles

Segons exposa el GrupIREF, el projecte FILOSOFIA 3/18 és un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels estudiants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental.

Consisteix en un conjunt de programes que, aplicats des dels 3 als 18 anys, enforteix la capacitat reflexiva. Es tracta d'un projecte que concreta el desig general d'ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d'estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.

La filosofia, com a disciplina humanística més adequada, n'és el mitjà i la finalitat, perquè a través del seu contingut i del seu mètode permet a l'estudiant reflexionar sobre aquells temes que, latents en totes les matèries, no són tractats a l'escola.

"La tradició filosòfica ha treballat sempre un cos específic de conceptes que han estat considerats importants per a la vida humana o rellevants per al coneixement humà. Exemples d'aquests conceptes poden ser: justícia, veritat, bondat, bellesa, món, identitat personal, temps, amistat, llibertat i comunitat".

M. Lipman: Filosofia a l'escola

FILOSOFIA 3/18