Treball de vacances

Els mestres recomanem que els alumnes realitzin algunes tasques durant les vacances d'estiu. Suggerim un "Quadern de Vacances" que està en sintonía amb el entenem que ha de ser aquest treball. També proposem algunes lectures, la selecció de les quals, poden fer a través dels següents enllaços:

LECTURES

ORIENTACIONS.

De tota manera les famílies han de decidir l'enfoc que volen donar a la nostra proposta.

En determinats casos, els/les mestres indicarem la realització de feines específiques per a aquells alumnes que ho puguin necessitar.

Si volen algun aclariment o orientació poden dirigir-se al mestre o mestra tutor/a que els aconsellarà oportunament.

Treball vacances

Llibres Vacances