Equip docent

L'Equip docent està format mestres, logopedes, personal auxiliar i monitors.

Mestres i personal auxiliar són dotats per l'ajuntament de Barcelona, en tant que centre municipal. Les logopedes són personal del CREDAC Pere Barnils. El treball de les logopedes consisteix en l'atenció dels alumnes sords a dins la classe, interpretant en LSC i adaptant els continguts, i en el treball específic de les llengües en grup petit o individualment. Actuen com a referent i cotutores dels alumnes sords que formen l'agrupament de cada curs i la seva dedicació està dirigida en exclusiva als alumnes sords.

Els monitors estan contractats majoritàriament per PAM I PIPA, que és l'empresa que té la concessió del servei de menjador per acord del Consell Escolar de Centre i de l'AMPA.

Veure l'Equip docent

Dibuix

L'Equip docent

 • Educació Infantil
  • P3: Ana Izquierdo (Tutora)
   Sílvia Moreno (TEI)
  • P4: Anna Martorell (Tutora)
  • P5: Alba Vergés (Tutora)
  • 4a mestra: Núria Rovira
  • Psicomotr.: Anna Puig
  Logopedes
  • P3: Anna Llorens (L. referent)
  • P4: Gemma Gavilán (L. referent)
  • P5: Esther Galilea (L. referent)
 • Educació Primària
  • 1r E. P.: Cesca García (Tutora)
  • 2n E. P.: Begoña Hernández (Tutora)
  • 3r E. P.: José G. de Ibarra (Tutor)
  • 4t E. P.: M. José Santos (Tutora)
  • 5è E. P.: Sónia Mariño (Tutora)
  • 6è E. P.: Joan Llambies (Tutor)
  Logopedes
  • 1r E. P.: Marina Llunell (L. referent)
  • 2n E. P.: Goretti Montaner (L. referent)
  • 3r E. P.: Sònia Segura(L. referent)
  • 4t E. P.: Laura Vila (L. referent)
  • 6è E. P.: Enriqueta Gutiérrez (L. referent)
  • LSC: Pepita Cedillo
 • Especialistes
  • Castellà i Biblioteca: Pilar Soler
  • Anglès: Anna Fité
  • Plàstica: Mercè Gamissans
  • Música i Inf. 1r i 2n : Sílvia Ballester
  • Educació Física: Anna Puig
  • Suport Parvulari i 1r: Núria Rovira
  • Suport 2n: Cesca García
  • Informàtica de 3r a 6è: José G. de Ibarra
  • Suport Cicle Superior: Mercè Gamissans
  • Terç Jornada: Sílvia Estany
  • Mestres LSC Oïdors: Ester Molins
  Vetlladores
  • M. Tícar Ruiz
  • Núria Hernández
  • Laia Martínez