Equip docent

L'Equip docent està format mestres, logopedes, personal auxiliar i monitors.

Mestres i personal auxiliar són dotats per l'ajuntament de Barcelona, en tant que centre municipal. Les logopedes són personal del CREDAC Pere Barnils. El treball de les logopedes consisteix en l'atenció dels alumnes sords a dins la classe, interpretant en LSC i adaptant els continguts, i en el treball específic de les llengües en grup petit o individualment. Actuen com a referent i cotutores dels alumnes sords que formen l'agrupament de cada curs i la seva dedicació està dirigida en exclusiva als alumnes sords.

Els monitors estan contractats majoritàriament per VALORS PROJECTES EDUCATIUS, S.L., que és l'empresa que té la concessió del servei de menjador per acord del Consell Escolar de Centre i de l'AMPA.

Veure l'Equip docent

Dibuix

L'Equip docent

 • Educació Infantil
  • P3: Anna Martorell (Tutora)
   Sílvia Moreno (TEI)
  • P4: Ana Izquierdo/Tania Vallejo (Tutora)
  • P5: Maria Hernández (Tutora)
  • 4a mestra: Alba Vergés
  • Psicom.: Anna Puig
  MESTRES AUDICIÓ I LLENGUATGE
  • Anna Llorens
  • Gemma Gavilán
  LLENGUA ORAL
  • Esther Galilea
 • Educació Primària
  • 1r E. P.: Cesca García (Tutora)
  • 2n E. P.: Begoña Hernández (Tutora)
  • 3r E. P.: Joan Llambies i Sílvia Estany (Tutor)
  • 4t E. P.: Sónia Mariño (Tutora)
  • 5è E. P.: M. José Santos (Tutora)
  • 6è E. P.: Mercè Gamissans (Tutor)
  MESTRES AUDICIÓ I LLENGUATGE 1r,2n,3r
  • Marina Llunell
  • Enriqueta Gutiérrez
  MESTRES AUDICIÓ I LLENGUATGE 4t,5è,6è
  • Sònia Segura
  • Anna Llorens
  • Gemma Gavilán
  LLENGUA ORAL
  • Laura Vila/Macarena Pérez
  • Azahara Sanz
  LSC
  • Pepita Cedillo
  Especialistes
  • Castellà i Plàstica: Pilar Soler
  • Anglès: Anna Fité
  • Biblioteca: Mercè Gamissans
  • Música i Inf. 1r i 2n : Sílvia Ballester
  • Educació Física: Anna Puig
  • Suport 1r,2n,3r: José G. de Ibarra
  • Suport 4t: Maria José Santos
  • Suport 5è: Sílvia Estany
  • Suport 6è: Sónia Mariño
  • Informàtica de 3r a 6è: José G. de Ibarra
  • Mestres LSC Oïdors: Ester Molins
  Vetlladores
  • M. Tícar Ruiz
  • Núria Hernández
  • Laia Martínez