Horari escolar

La jornada escolar abraça tot l'horari que els alumnes assisteixen a l'escola. L'horari oficial del centre, a partir d'aquest curs, comença a les 9 del matí i s'acaba a les 16:30 hores. Correspon a l'horari que està sota la responsabilitat dels mestres i de l'equip directiu.

Forma part d'aquesta jornada l'horari lectiu, que correspon a la part dedicada a l'activitat acadèmica. Amb els canvis i la reducció de la jornada lectiva dels alumnes a 25 hores setmanals, aquest horari es desenvoluparà, per a tota l'escola, entre les 9 i les 14. La franja lectiva és obligatòria, la resta és opcional i cal ajustar-se a allò establert per les Normes d'Organit- zació i Funcionament del Centre.

Un cop finalitzada la jornada lectiva, els alumnes dinen. Posteriorment realitzen els tallers i activitats de tarda. En el cas de P3 fan la migdiada. Aquesta franja d'horari està sota la responsabilitat de l'equip de monitors amb el suport de l'equip de mestres i de l'equip directiu.

A més de l'horari indicat, entre les 8 i les 9, els alumnes que ho necessitin poden fer servir el SAM (servei d'acolliment matinal) que, organitzat per l'AMPA, permet que les famílies deixin els seus fills o filles a l'escola a càrrec de monitors responsables. Per a informació sobre les condicions cal contactar amb la monitora responsable del servei.

A la tarda, a partir de dos quarts de cinc, s'organitzen, per part de l'AMPA, les activitats extraescolars en les què els alumnes i les famílies que ho decideixin poden participar. A l'inici de cada curs es fa arribar a totes les famílies la informació necessària per a poder inscriure's.

Dibuix