Què és el GASI ?

El GASI és una organització no gobernamental que va nèixer a l’any 1992 per la realització de projectes de solidaritat i cooperació directa amb països no desenvolupats, sempre en col.laboració amb entitats o organismes representatius del país o països destinataris. El nostre marc fonamental d’actuació es desenvolupa en el camp de la sanitat i l’educació mobilitzant en favor d’aquestes poblacions tots els recursos humans i materials a la seva disposició amb la finalitat de proporcionar-los ajuda en el termini de temps més breu possible i assegurar l’eficàcia i l’eficiència que requereixen.

En l’actualitat GASI té en marxa cinc projectes d’ajut; Sàhara, Bòsnia, Cuba, El Salvador i Guinea Equatorial. Aquests projectes tenen com a objectiu la cooperació de tipus sanitari tant en l'àmbit assitencial, d'aprovisionament de recursos com de formació a personal assistencial.

El GASI ha establert acords de col·laboració amb diverses entitats no lucratives i per a projectes concrets; Médicos del Mundo, Aviació Solidària a Bòsnia, Associació Salut i Família al Fòrum Nens i Mediterrània, Cooperacció amb qui s'ha establert un marc de col·laboració continuada.
Al 1994, es signà un Conveni de Cooperació entre GASI, l'Ajuntament de Barcelona i l'IMAS.

Les fonts de finançament dels projectes de GASI són les aportacions d'entitats públiques, privades i les quotes dels associats. Altres formes de col.laboració són el treball voluntari en els projectes o en tasques de secretaria, comunicació i organització d’actes. L'entitat accepta fàrmacs, material sanitari i donacions en metàl.lic al compte corrent de GASI que és,

2100 1053 81 0200056800

Per qualsevol consulta o col·laboració
podeu adreçar-vos a GASI: Josep o Blanca.

logo

Passeig Marítim, 25-29
08003 Barcelona
Tel. 93 /221 10 10 ext. 1050
gasi@imas.imim.es


fletxa Index Associacions fletxa