MALALTIES:
 

Accident Vascular Cerebral
Afàsia
Alzheimer
Amputats
Anorèxia i obesitat
Atàxia
Autisme
Càncer
Celiacs
Cor
Creixement, Problemes
Crohn i Colitis Ulcerosa
Diabetis
Dislèxia
Disminucions Físiques
Disminucions Físiques i Psíquiques
Disminucions Psíquiques
Dones per la Salud

Down, Síndrome de
Epilèpsia
Esclerosi
Espina Bífida
Fibrosi Quística
Hematologia
Hemofília
Hepatitis
Hiperactivitat
Incontinències
Malaltia de Huntington
Malalties Mentals
Minusvalidesa
Migranya
Musculars, Malalties
Neurofibromatosi
Obesitat

Oïda
Paralisi Cerebral
Pell, Malalties
Parkinson
Productes químics i ambientals
Respiratòries, Malalties
Reumatologia
Ronyó, Malalties
Sida
Síndromes i Malalties de Baixa Incidència
Siringomielia
Sordceguesa
Tics / Síndrome de Tourette
Traumatismes Cranials
Trastorns de la Comunicació
Usuaris de la Sanitat, Drets
Visió, Malalties


 


 

Accident Vascular Cerebral   
Associació Catalana de Persones amb Accident Vascular Cerebral – AVECE tel. 93 274 14 60 
 


 

Afàsia   
GAM Afàsics de Catalunya  tel. 93 305 33 16 
 


 

Alzheimer  
Associació Alzheimer Catalunya  tel. 93 459 22 94
e-mail: alzcat@eims.net
Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Barcelona – AFAB  tel. 93 412 57 46 
 


 

Amputats  
Associació d'Amputats Sant Jordi – AASJ  tel. 93 274 14 60 
 


 

Anorèxia i obesitat   
Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia – ACAB   tel. 902 11 69 86
e-mail: acab@acab.suport.org
 


 

Atàxia   
Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries  tel. 93 451 55 50 
 


 

Autisme   
Fundació Congost-Autisme

tel. 93 435 16 79
e-mail: congost@autisme.com

 


 

Càncer   
Associació Catalana de Dones Afectades Càncer de Mama – Grup Àgata  tel. 93 415 93 94
e-mail: agatas@suport.org
Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya – AFANOC tel. 93 237 79 79
e-mail: afanoc@ctv.es
Associació Espanyola contra el Càncer  tel. 93 200 20 99 
Associació Espanyola Laringectomitzats i Mutilats  tel. 93 457 90 03 
Fundació Enriqueta Vilavecchia  tel. 93 435 30 24
fundacio@fevillavecchia.es
Fundació Internacional Josep Carreras per la Lluita contra la Leucèmia  tel. 93 414 55 66 
 


 

Celiacs   
Malalts Celiacs de Catalunya   tel. 93 421 17 89
e-mail:celiacs@tuareg.com
 


 

Cor  
AACIC. Associació d'Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils de Catalunya tel. 93 458 66 53
Associació Catalana d'Ajuda a la Cardiologia – ACARD tel. 93 453 57 18
Associació de Suport als Afectats de Cardiopaties Congènites – ASACC tel. 93 213 07 33
Associació de Trasplantats de Cor de Catalunya – TACET tel. 93 291 93 04
POVAC. GAM "Amb el cor a la mà" Portadors de Vàlvules cardíaques de Catalunya tel. 93 308 37 95
 


 

Creixement, Problemes  
Associació Nacional per a Problemes del Creixement. CRECER tel. 93 314 58 49
Associació Pares i Afectats de Patologia del Creixement AFAPAC tel. 93 284 05 15
 


 

Crohn i Colitis Ulcerosa  
Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya – ACCU Catalunya tel. 93 278 02 94
e-mail: accucat@agi.es
 


 

Diabetis  
Associació de Diabètics de Catalunya tel. 93 454 67 68
e-mail: adcbarna@suport.org
 


 

Dislèxia  
Associació Catalana de Dislèxia tel. 93 203 03 46
 


 

Disminucions Físiques  
Associació Catalana Proafectats Osteogènesi Imperfecta tel. 93 451 55 50
e-mail: osteogenesisbcn@teleline.es
Associació Catalana de Pares de Nens, Nenes i Joves Sordcecs tel. 93 331 42 20 / 656 45 22 33
Associació de Famílies Ajuda Poliomelitis – AFAP tel. 93 349 25 32
Associació de Malalts d'Escoliosi – Asmades tel. 93 245 12 53
Associació per l'Integració Social del Malalt Neurològic - AISMAN tel. 93 408 00 91
Club de Salut de l'Esquena – CSE tel. 93 451 45 26
Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids – FRATER tel. 93 352 70 01
Federació ECOM tel. 93 451 55 50
Front de Solidaritat Disminuïts Físics tel. 93 426 72 35
 

 

Disminucions Físiques i Psíquiques  
Associació Pere Mitjans Disminunuïts Psíquics i Físics tel. 93 266 20 23
GAM Pares de Fills Discapacitats Handicape tel. 93 764 12 74
GAM Sol Ixent tel. 93 291 65 45
Auxilia tel. 93 204 22 69
 


Disminucions Psíquiques  
Associació de Pares de Nens amb Dificultats Especials – ASPANDIES tel. 93 453 58 21
Federació Catalana Pro Persones amb Disminució Psíquica. tel. 93 490 16 88
Fundació Catalana Tutelar Disminuïts Psíquics tel. 93 339 45 74
Fundació Catalana Tutelar Aspanias tel. 93 226 99 88
GRUPDEM tel. 93 420 73 64
 


 

Dones per la Salut  
Xarxa de Dones per la Salut tel. 607 71 52 48  e-mail: caladona@pangea.org 
 


 

Down, Síndrome de  
Fundació Catalana Síndrome de Down tel. 93 215 19 88
 


 

Epilèpsia  
Associació Catalana de Malalts Epilèptics tel. 93 203 67 49
Asociación Solidaria contra la Epilepsia ASCE tel. 93 313 79 71
GAM Afectats per Epilèpsia tel. 93 212 22 88
 


 

Esclerosi  
Associació Catalana "La Llar" de l'Afectat d'Esclerosi Múltiple tel. 93 424 95 57
Associació Catalana d'Esclerosi Lateral Amiotròfica – ACEDA tel. 93 284 91 92
Fundació Esclerosi Múltiple tel. 93 418 92 77
 


Espina Bífida  
Associació de Pares amb Fills amb Espina Bífida tel. 93 428 19 34
 


Fibrosi Quística  
Associació Catalana de Fibrosi Quística tel. 93 427 22 28
 


 

Hematologia  
Associació Catalana Hemocromatosis Heriditaria tel. 93 313 44 66 
 


Hemofília  
Associació Catalana de l'Hemofília tel. 93 301 40 44
e-mail: fortega@comb.es
 


Hepatitis   
GAM Hepatitis C tel. 93 775 53 84 / 93 555 42 03
e-mail: aehcc@aehce.com 
 

 

Hiperactivitat  
Associació pel Tractament i l'Estudi del Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat – ATEDA tel. 93 201 01 15
e-mail: ateda@alehop.com
Fundació ADANA tel. 93 244 80 83
tel. 93 265 64 91
e-mail: adana@gcelsa.com
Fundació Privada Anne

tel. 93 205 66 11
e-mail: anne@arrakis.es

 

 

Incontinències   
Associació per la Promoció de la Continència tel. 93 421 28 92 / 97 329 92 11 
 

 

Malaltia de Huntington  
Associació Catalana de la Malaltia de Huntington
tel. 93 420 31 02
e-mail:acmah.b@suport.org
 


 

Malalties Mentals  
Associació Catalana d'Estímul al Depressiu – ACEAD tel. 93 274 14 66
Associació Catalana de Familiars de Malalts d'Esquizofrènia tel. 93 217 60 88
Associació de Bipolars de Catalunya – ABC tel. 93 427 44 22
Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya tel. 93 435 17 12
Associació de Malalts Mentals de Catalunya tel. 93 455 13 34
Associació Europea Depresivos Solidarios tel. 906 42 80 23
Associació per a l'Ajuda i Divulgació de l'Agorafòbia tel. 93 490 03 33
Federació Catalana d'Associacions de Familiars de Malalts Mentals –FECAFAMM tel. 93 272 14 51
Fundació Malalts Mentals de Catalunya tel. 93 244 09 90
Associació Transtorns d'Ansietat - Grups d'Ajuda Mútua tel. 646 71 53 94
ansietat@tiscali.es
Associació Trastorns Obsessius Compulsius - ATOC tel. 93 495 45 36
 


 

Minusvalidesa  
ACIDH - Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà tel. 93 285 99 77
Asociación de Minusválidos de Barcelona – A.MI.BA. tel. 93 408 03 50
Asociación de Padres de Minusválidos FECSA – ASPAMIFEC tel. 93 404 15 40
Associació de Paraplègics i Grans Minusvàlids de Catalunya – ASPAYM tel. 93 314 45 00
Fundació Privada AMIBA tel. 93 305 46 00
 


 

Migranya  
GAM de Persones que patim Migranya tel. 609 30 00 12
 


 

Musculars, Malalties  
Associació de Lluita contra la Distonia a Catalunya – ALDEC tel. 93 210 25 12
e-mail: a.molina@arrakis.es
Associació Espanyola de Malalties Musculars – ASEM tel. 93 274 49 83
e-mail: asem15@suport.org
GAM Malalts de la Malaltia d'Steiner – ASEM Catalunya tel. 93 274 14 60
GAM Miastènia – ASEM Catalunya tel. 93 274 49 83
GAM Pares Fills Adolescents amb Distròfia Muscular – ASEM Catalunya. tel. 93 274 14 60
GAM Pares Fills Petits amb Distròfia Muscular – ASEM Catalunya tel. 93 274 14 60
 


 

Neurofibromatosi  
Associació Catalana de la Neurofibromatosi tel. 93 307 46 64
 


 

Obesitat   
Associació Catalana de Persones amb Accident Vascular Cerebral – AVECE tel. 93 274 14 60 
Associació Catalana de Persones Obeses "la lluna" tel. 606 14 50 80 / 639 28 26 09 
 

 

Oïda  
Asociación de Implantados Cocleares de España – AICE

tel. 93 331 74 75
e-mail:
aice@mx3redestb.es

Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes – ACAPPS tel. 93 210 55 30
e-mail: acapps@acapps.org
Associació de Persones Afectades per Tinitus – APAT tel. 93 209 09 51
Deficients Post Locutius de Catalunya – DAPCA tel. 93 210 55 30
Federació de Sords de Catalunya – FESOCA tel. 93 278 18 42
e-mail:
fsoca@mx3.redestb.es 
GAM de Implantados Cocleares tel. 93 449 74 23
e-mail: aice@mx3.redestb.es
 


 

Paralisi Cerebral  
Associació de Paràlisi Cerebral – ASPACE tel. 93 200 25 34
Fundació Catalana Paràlisi Cerebral tel. 313 36 66 / 639 71 65 48
e-mail: fcpc@email.com
 


 

Pell, Malalties  
Acció Psoriasi tel. 93 280 46 22
e-mail: psoriasi@pangea.org
Associació Catalana d'Epidermòlisi Bullosa – ACEB tel. 93 451 55 50
 


 

Parkinson  
Associació de Parkinson de Catalunya – ACAP tel. 93 245 43 96
 


 

Productes químics i ambientals   
Associació d'Afectats per Productes Químics i Radiacions Ambientals tel. 93 322 65 54 
 

 

Respiratòries, Malalties  
Associació d'Afectats Crònics Vies Respiratòries "A Tot Pulmó" – AACVR

tel. 93 284 27 21
e-mail: asmatic@asmatic.org

Associació Asmatològica Catalana tel. 93 451 09 93 / 609 16 61 66
 


 

Reumatologia  
Lliga Reumatològica Catalana tel. 93 207 77 78
GAM Artritis Crònica Juvenil tel. 93 207 16 50
GAM Artritis Reumatoide - Lliga Reumatològica tel. 93 207 16 50
GAM Artritis Reumatoide Juvenil - Lliga Reumatològica tel. 93 207 16 50
GAM Artrosis - Lliga Reumatològica tel. 93 207 16 50
GAM Espondiloartritis Anquilosante - Lliga Reumatològica tel. 93 207 16 50
GAM Fibromialgia - Lliga Reumatològica tel. 93 207 16 50
GAM Lupus - Lliga Reumatològica tel. 93 207 16 50
 


 

Ronyó, Malalties  
Agrupació Insuficiència Renal Crònica – AIRC tel. 902 116 728 / 93 351 93 82
e-mail: a.i.r.c@suport.org
Associació Malalts de Ronyó – ADER tel. 93 440 88 00
Associació Malalts de Ronyó – ALCER tel. 93 331 03 31
 


 

Sida  
Actua, Associació de Persones que Vivim amb VIH tel. 93 418 50 00
e-mail: info@interactua.net
Arte en Positivo tel. 93 221 94 85
Associació Ciutadana Antisida de Catalunya – ACAS tel. 93 317 05 05
Associació Gais Positius tel. 93 298 00 29
e-mail:
gais-positius@cogailes.org
Comitè Ciutadà de Lluita contra la Sida de Barcelona tel. 93 315 00 95
Projecte dels Noms tel. 93 318 20 56
 


 

Síndromes i Malalties de Baixa Incidència  
Associació Catalana d'Encefalomielitis Miàlgica o Síndrome de Fatiga Crònica.
tel. 93 395 49 80
e-mail:ramonetsfc@ctv.es
Associació Catalana per a la Síndrome del Cromosoma X Fràgil tel. 93 217 09 39
e-mail: xfragil@teleline.es
Associació Catalana per a la Síndrome de Prader-Willi tel. 93 338 79 15 / 646 05 55 45
Associació Catalana Síndrome de Rett tel. 97 221 46 88
tel. 97 240 15 65
Associació per a la Prevenció de la Mort Sobtada del Lactant de Catalunya – APMSL tel. 93 280 40 00 (ext. 2411)
Associació Síndrome Angelman tel. 93 455 87 11
GAM Síndrome Malabsorció tel. 93 429 86 10
GAM Síndrome de Aycardy tel. 93 589 84 13 / 616 22 41 15
GAM Granulomatosi Crònica tel. 93 303 24 75
GAM Leucodistròfia Wanishing White Matter tel. 93 215 32 73 / 627 37 93 76
 

 

Siringomielia   
Associació d'Afectats Siringomielia tel. 639 25 33 56
e-mail: siringo@cconline.es
 

 

Sordceguesa  
Associació Catalana pro-persones Sordcegues tel. 93 305 43 85
fax. 93 331 42 20
SMS. 678 712 619
talkin3@teleline.es
 


 

Tics / Síndrome de Tourette  
Associació de Malalts de Síndrome de Tourette tel. 93 451 55 50
 


 

Traumatismes Cranials  
Associació Catalana de Traumàtics Crànioencefàlics – TRACE tel. 93 278 02 94 ext. 3704 / 93 314 00 61
 


 

Trastorns de la Comunicació  
Associació Sant Pau de Trastorns de la Comunicació tel. 93 291 90 79
 


 

Usuaris de la Sanitat, Drets  
Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat  tel. 93 302 41 38
 


 

Visió, Malalties  
Associació d'Afectats per Retinosi Pigmentària a Catalunya. tel. 93 325 92 00 ext. 258
Organització Nacional Cecs d'Espanya - ONCE tel. 93 325 92 00