Activitats

El Comité Executiu es reuneix una vegada al mes. Com a membre del ICW i del CECIF assisteix als Seminaris i reunions internacionals organitzats per els dos organismes. En els darrers 10 anys ha pres part en les activitats següents:

1987 - LUXEMBOURG "La comission des droits de la femme. Valorisation du personel soignant."
1989 - NOVA IORK "Global Alliance for Women's Health"
1989 - BRUSEL.LES "Le Marché du 1992. Un défi pour les femmes"
1990 - BONN "Evaluation du travail non remuneré des femmes"
1992 - SITGES "Forùm Internacional de Paraplèxia"
1993 - BARCELONA "Forùm sobre la Dona i Economia."
1993 - LISBOA "Lobby Europeu de les Dones".
1994 - PARIS "Transition à la monnaie unique"
1994 - BARCELONA "El principi d'igualtat entre dones i homes en matèria social a la Comunitat Europea"
1994 - ANVERS "Lobby Europeu de les Dones"
1994 - BRUSEL.LES "Familles en mutation dans une societé en mutation" (Any de la Familia)
1994 - TOLEDO "Conferència preparatòria per Pekin 95" (Europa i Estats Units)
1994 - MADRID "Defensa de la salut genètica"
1994 - VIENA "Conferènce préparatoire Pekin 95"
1995 - PEKIN "IV Conferència Mundial de les Nacions Unides sobre la Dona. Pla d'Acció 1997/2000"
1995 - ESTAMBUL "Habitat II " (amb redacció posterior del llibre Compendium Women Habitat editat per DE Vries, amb soport del Consell Nacional de Dones d'Holanda.)
1996 - NOVA ZELANDA "Dones del Pacific"
1997 - LA VALETTE "Jornada comparativa entre la Dona i el treball a la Mediterrània."
1997 - GÖTEBORG "Lobby Europeu de la Dona"
1997 - OTTAWA "28ena. Conferència Internacional ICW" (62 Consells Nacionals representats)
1997 - ATENAS "Situació laboral de les Dones a l'Europa del futur pròxim".

ASSOCIACIONS INTEGRADES AL CNDE

Associació de la DONA AFECTIVA (APDE)
Associació Independent DONES DE CATALUNYA
Assocació Catalana d'EMPRESÀRIES I EXECUTIVES
Associació del FOMENT MARTINENC (secció DONA)
Associació TEATRE-DONA
UNIÓ DE DONES DE REUS I COMARCA
DONES EN PRO DE LA DONA
UNAE. Unió Cívica de consumidors/res i Mestresses de Casa de Barcelona i Provincia.
LA DONA MAJOR, de València
GRUP DE DONES DE LES CORTS
EUROCLUB Vrai
GRUP DE DONES DE LA CERDANYA.

El CNDE té delegades a les Balears, Madrid, Saragossa, Astúries i Sevilla. Está Agermanat amb la UNION DES FEMMES MAROCAINES de Rabat (Marroc)fletxa Index Associacions