Introducció

EL CONSELL NACIONAL DE DONES D'ESPANYA (CNDE) és un organisme federatiu d'àmbit nacional els Estatuts del qual foren aprovats i inscrits al registre d'Associacions del Ministeri de l'interior el 9 de juny de 1980. El seu Comité Executiu i la seva secretaría són a Barcelona.

Els seus objectius prioritaris són:

a) Els drets humans i especialment les referents a dones.

b) La integració de les dones dins els òrgans de decisió.

c) Acció internacional.

El CNDE és un organisme ONG pluralista que associa, informa, estudia i actua. Les seves Comissions especialitzades estudien els problemes socials presentats, en vista d'actuar prop de les autoritats i poders públics, especialment en tot allò que fa referència o afecta la dona.

És membre de l'INTERNACIONAL COUNCIL OF WOMEN (ICW) el qual té un status consultiu a la ONU, al CONSELL D'EUROPA i als Organismes Especialitzats, on hi pot fer sentir la seva veu.

És membre del CENTRE EUROPÉEN DU CONSELL DES FEMMES DE L'ICW (CECIF), i com a tal participa en les reunions i activitats de la Comunitat Europea.

Organitza conferéncies, seminaris, i jornades d'estudi sobre temes de problemàtica actual, amb perspectives de futur. Asimila informació i al mateix temps informa.

El CNDE és un important element d'unió entre Associacions de dones nacionals i internacionals, amb les quals treballa i col.labora.

Poden ser-ne membres totes les Associacions femenines d'Espanya, degudament legalitzades.

Constitució

El Comitè Executiu està constituït per una Presidenta, cinc vicepresidentes, una secretària general i una tresorera. A més hi ha tretze delegades (set titulars i sis adjuntes).

Darrerament, per tal de coordinar els nostres treballs a les sol.licituds que el ICW ens fa d'acord al Pla d'Acció Internacional, hem creat 5 Comissions Permanents paral.les a les 5 Seccions del Pla, o siguin:

1.- Situació de la Dona
2.- Desenvolupament
3.- Benestar
4.- Comunicació
5.-Acció social

Aquestes Seccions tenen cadascuna 4 Subdivisions que particularitzen els temes a treballar.

Ingrés del CNDE al ICW
Corea del Sur
- Setembre 25, 1982

fletxa Index Associacions fletxa