900 226 226, el telèfon del civisme
L'Ajuntament de Barcelona millora el servei d'atenció ciutadana amb una línia telefònica gratuïta: el telèfon del civisme.

El telèfon del civisme atén els avisos i les reclamacions dels ciutadans i les ciutadanes referents als serveis de neteja, manteniment i control de l'espai urbà, i que també podeu fer arribar mitjançant aquest web a través de l'espai de l'Ajuntament t'escolta.

Aquesta iniciativa s'inscriu en la campanya que promou l'Ajuntament per fomentar el civisme com a eina de col·laboració imprescindible i per aconseguir els millors resultats en benefici de la convivència a la ciutat.
» Qui el pot demanar? » Com es fa? » Per a quins serveis?
QUI EL POT DEMANAR?
Qualsevol ciutadà o ciutadana.
COM ES FA?
Trucant de manera gratuïta al telèfon del civisme 900 226 226, des de qualsevol telèfon fix de l’àrea metropolitana de Barcelona o des d’un telèfon mòbil. L’horari d’atenció és de dilluns a diumenge, de 8 a 24 h.

També, es pot fer pel web bcn des de l'apartat l'Ajuntament t'escolta.
PER A QUINS SERVEIS?
Per atendre avisos, incidències, suggeriments, agraïments i peticions de servei formulats pels ciutadans i les ciutadanes en relació amb la neteja, la senyalització de la via pública, l'enllumenats, els parcs i jardins, els transports públics i les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona.

Poden ser, per exemple:

 • - Sol·licituds de recollida de mobles i trastos vells
 • - Avisos sobre contenidors plens, desbordats o amb desperfectes
 • - Incidències i suggeriments referents a l'enllumenat avariat o trencat, mancat o deficient
 • - Desperfectes o avaries en semàfors
 • - Avisos sobre elements caiguts a la via pública i que dificulten el pas o la circulació
 • - Recollida d'animals morts
 • - Desperfectes en el mobiliari urbà
 • - Desperfectes en jocs infantils, mobiliari i senyalització als parcs
 • - Desperfectes en calçades i voreres
 • - Incidències d'avaries a les clavegueres i les escales mecàniques de la via pública
 • - Domiciliació bancària d'impostos, taxes i preus públics
 • - Pagament de tributs i multes amb targeta de crèdit
 • - Sol·licituds de poda d'arbres
 • - Inscripció a la xarxa de civisme
El 010* concentra ara els serveis d’informació i tramitació administrativa

Fins ara, les incidències i les reclamacions que els ciutadans i les ciutadanes feien arribar a l’Administració municipal es canalitzaven pel telèfon d’atenció ciutadana 010. El servei telefònic d’atenció al ciutadà 010 continuarà prestant serveis d’informació sobre la ciutat i els serveis municipals (informació exhaustiva de l’agenda, els equipaments, les entitats i el mitjans de transport de la ciutat) i oferint informació sobre tramitacions amb l’Ajuntament i altres entitats i la resolució de tràmits i gestions municipals de la seva cartera de serveis (31 tràmits).
* Condicions d'us