NOU NÚMERO D'OBJECTES PERDUTS: 902 101 564  - NÚMERO DE OBJETOS PERDIDOS: 902 101 564 - LOST PROPERTY NUMBER: 902 101 564

 
boliche2.gif (907 bytes) L'Administració i la gestió del Taxi

boliche2.gif (907 bytes) Competències de l'IMT

boliche2.gif (907 bytes) Estructura del sector

boliche2.gif (907 bytes) Normativa

boliche2.gif (907 bytes) Associacions professionals

boliche2.gif (907 bytes) Accés a la professió  

boliche2.gif (907 bytes) Història del Taxi

boliche2.gif (907 bytes) Contractacions

INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI
Carrer 62 NÚM 18 EDIFICI B ZONA FRANCA 08040 BARCELONA