Us oferim aquí un complert dossier pedagògic en format PDF, titulat Setmana Tràgica. Cent anys després (1909-2009), que proposa un apropament a aquest episodi històric a través de documents originals de l'època cercats al Sistema Municipal d’Arxius. Els continguts d'aquesta unitat didàctica, adreçada a alumnes a partir de 4rt d'ESO, estan dividits en els següents apartats:

- Introducció i objectius del material didàctic
(document pdf de 564Kb de pes)

- Contextualització històrica
(document pdf de 10Mb de pes)

- Els fets de juliol: cronologia i protagonistes
(document pdf de 14Mb de pes)

- Conseqüències sociopolítiques
(document pdf de 8Mb de pes)

- Bibliografia
(document pdf de 418Kb de pes)