cat
linia
castn
agran
amunt aball
bola

Què és?

La Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar forma part de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva (descarrega), i està formada actualment per vint-i-set entitats i organitzacions. L'Ajuntament de Barcelona n'és l'impulsor i un membre de la xarxa.

Naixement

En el marc de la signatura de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva (descarrega), es dóna impuls des de l'Ajuntament de Barcelona a la creació de xarxes temàtiques d'acció. Aquestes xarxes estan integrades per entitats, organitzacions i institucions de la ciutat que comparteixen unes finalitats i metodologies concretes, per tal de cooperar i dirigir el treball compartit cap a objectius estratègics i operatius comuns.

Les xarxes neixen amb la voluntat de treballar conjuntament sobre un mateix eix i/o matèria i assolir millores en els respectius camps d'acció.

Cada xarxa és independent i té, d'acord amb els seus objectius, la seva pròpia dinàmica i el seu propi pla de treball. Tot i així, l' intercanvi de recursos, d'informació, d'eines i coneixements forma part del dia a dia de totes les xarxes, i en totes elles es considera l'aprenentatge mutu i la voluntat d'acció conjunta com la base per aconseguir una major operativitat a la ciutat.

La Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar es va constituir el novembre del 2005 amb la finalitat d'enfortir la capacitat d'organització de la ciutat per acompanyar persones sense llar en un procés de recuperació de la màxima autonomia personal i incentivar la detecció i la vinculació d'aquestes persones als recursos existents, tot establint i ampliant el treball conjunt i la col·laboració entre el sector públic i les entitats socials.

que_es
colabora
inici