Aquesta ruta ressegueix els llocs més importants de la Barcelona vella i de l’Eixample relacionats amb la vida de Jacint Verdaguer o relacionables amb ell, a través de la seva magna obra de temàtica barcelonina, on Verdaguer és força important. Així, per exemple, va projectar un llibre titulat Barcelona, que finalment no va poder publicar, on pensava recollir bona part de la seva producció poètica sobre la ciutat.En aquesta ruta incloem tant, llocs que encara es conserven en l’actualitat, com indrets que ja han desaparegut, però que eren ben vius en època de Verdaguer.

Farem el recorregut de la següent manera: de cada punt anotarem una breu història o descripció, en veurem el lligam amb l’escriptor i hi evocarem la seva obra amb fragments de textos literaris que aconsellem al lector.