Trets d'identitat

El nostre Projecte educatiu de centre fomenta:

L' educació en valors:

 • solidaritat i respecte
 • igualtat de drets i oportunitats
 • diversitat cultural
 • coeducació no sexista
 • sostenibilitat ecològica
 • pluralisme democràtic
 • desenvolupament del sentit crític
 • reversibilitat del pensament

 

 

L'autonomia personal.

L'arrelament de l'alumnat en el nostre país.

El gust per l'estètica tant en l'aspecte personal i els treballs, com en els espais de l'escola.

La creativitat artística en totes les seves manifestacions.

 

 

La recerca d'eines, recursos i estratègies que fomentin:

 • la qualitat de l'educació
 • la curiositat intelectual
 • augmentin la capacitat d'observació
 • estimulin el raonament

 

 

La participació dels nens i nenes en l'organització de les activitats escolars mitjançant els delegats i les delegades

 

La cohesió del grup-classe i el coneixement, respecte i integració entre els seus components.

 

 

 

El projecte educatiu

 

 

Què pretenem?

 

El nostre Projecte Educatiu té com a finalitat la formació integral dels nens i de les nenes, de 3 a 12 anys, del barri de Gràcia de Barcelona, en el seu creixement global, tant intel·lectual com personal.

Treballem perquè els infants, quan acabin l'etapa de Primària a l'Escola, han d'haver assolit l'autonomia pròpia de la seva edat, han de disposar de recursos per aprendre i han de tenir un comportament d'acord amb valors ètics i socials.

Fem especial èmfasi en la innovació tecnològica, en la diversitat de recursos didàctics i humans i en conviure e un espai agradable i acollidor.

La sensibilització en els aspectes musicals i artístics també és essencial dins el nostre projecte.

Les finalitats educatives del nostre projecte són:

* Aprendre a ser

* Aprendre a fer

* Aprendre a conèixer

* Aprendre a conviure

WEBMASTER: MONTSERRAT TRIADÓ IVERN

Com el duem a terme?

 

 • Fomentem l´educació en els valors tant intel·lectuals com socials
  .
 • Propiciem l´arrelament de l´alumnat en el nostre país a través del coneixement de la llengua, les tradicions i la cultura catalana.

 • Desvetllem el gust per a la creativitat artística, musical i plàstica.

 • Estimulem la curiositat intel·lectual.

 • Valorem el gust per l´estètica tant en l´aspecte personal i de treballs com en el dels espais de l´Escola.

 • Facilitem eines, recursos i estratègies que fomentin l'autonomia personal en l'adquisició dels aprenentatges.

 • Estimulem la participació dels nens i de les nenes en l´organització de les activitats escolars a través de les assemblees de classe i d´Escola.

 • Potenciem la participació de l´alumnat i de les famílies en la vida d´Escola