_L'aplicatiu ASIA unifica les bases de dades municipals        
  Barcelona Informació (BI) i l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) han posat en funcionament una base de dades d'informació única per a tot l'Ajuntament que rep el nom d'Aplicatiu de Sistemes Integrats d'Atenció (ASIA). L'ASIA, que és una base de dades ORACLE, permet homogeneïtzar la informació dins de l'Ajuntament, perquè tots els Departaments Municipals tenen la possibilitat tant d'utilitzar-lo per fer consultes com per al manteniment distribuït. És a dir, que tots aquells que siguin responsables d'una informació que ha d'estar en aquesta xarxa informativa tenen la possibilitat d'introduir-la ells mateixos des del seu lloc de treball. Qualsevol canvi o actualització es fa al moment que s'introdueix i tothom hi pot accedir des de qualsevol dels canals de distribució d'informació ciutadana (010, intranet, internet, oficines, Districtes, etc). A més, permet a l'usuari municipal treure tot tipus d'explotacions des del seu punt de treball (consulta en pantalla, baixar llistats, gravar en disquets, fer etiquetes, etc) i tractar-les amb altres aplicatius com l'Acces i el Word.


 El naixement de l'ASIA representa la desaparició de bases de dades paral· leles i, en conseqüència, esdevé un important estalvi dels recursos, perquè la informació passa a tenir un caire socialitzador atès que tothom aprofita els esforços i els coneixements dels altres. Aquesta interrelació comporta una responsabilitat compartida entre els diferents agents generadors d'informació.
Per tal de facilitar una bona rebuda per part dels usuaris, els responsables de l'aplicatiu ASIA han dissenyat una base de dades de fàcil accés amb una visualització amigable inspirada en internet (finestres que s'obren i es tanquen), que compta un sistema d'ajuts on-line.
Pel que fa als aspectes més funcionals de l'ASIA, s'ha substituït el sistema de desglossament d'arbres per un de combinacions temàtiques. Això permet tenir alhora una classificació comuna per a tots els usuaris i paral·lelament classificacions pròpies pels diferents departaments municipals. La recerca d'informació es pot fer per temes, per noms i per combinacions existents o paraules claus diferents del nom oficial i s'han aprofitat totes les eines d'informació que ja existien a l'Ajuntament. Per exemple, per cercar informació d'un teatre qualsevol podem introduir el nom de l'espai, el carrer, etc. Un cop hem trobat la informació, la notícia apareix interrelacionada amb el plànol guia, el sistema de transports i els aparcaments més propers a la zona.
Una novetat afegida és la integració en un sol sistema de la informació dels equipaments i la de l'agenda, per la qual cosa es poden consultar els dos camps des de qualsevol d'aquestes dues àrees. Pel que fa al manteniment de les dades, romanen 45 dies, en el cas de l'agenda, però també hi ha un manteniment d'esdeveniments cíclics que es fan a Barcelona.
Després d'un període de proves, l'aplicatiu ASIA ja funciona amb tota normalitat i és emprat pels 300 informadors municipals, pels usuaris de les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC), l'ICUB, o el Consorci de Biblioteques. La resposta dels usuaris de l'aplicatiu està essent molt positiva i permet respondre amb més rapidesa les consultes dels ciutadans i les ciutadanes.  contacte     la municipal de barcelona            actualització març 03