.
. . .
.. Dossier. Intranet, la xarxa municipal .
. . .


arxiucorreu

 

.
Editorial

Fem-ho bé

Aquesta frase, tan simple, tant senzilla, i amb la que l'Ajuntament emmarca la nova campanya de comunicació sobre civisme, és, alhora, una idea molt rica i plena de matisos.

Fem-ho bé, és una aposta i una proposta. Una aposta per la qualitat. Qualitat en la nostra relació amb els ciutadans, en la gestió diària, en la planificació, en la comunicació, en l'urbanisme, en la neteja, en la seguretat, en l'ensenyament...

Fem-ho bé, és una aposta per la simplicitat. Desprès d'una època en que ha prevalescut la complexitat i els metallenguatges, tornem a valorar quelcom tan evident com la senzillesa i el sentit comú.

Tornem a organitzacions més simples perquè les sabem millors. Tornem a utilitzar un llenguatge fàcil perquè recordem que la funció dels llenguatges és comunicar-nos i, a l'hora de prendre decisions, tornem a valorar quelcom tan obvi com el sentit comú.

Hem optat per un Ajuntament de serveis de qualitat, que responguin a les necessitats múltiples i complexes dels ciutadans. I funciona. Però no n'hi ha prou: aquest no pot ser només una magnífic Ajuntament d'autoservei.

Volem passar d'uns serveis públics municipals que l'Ajuntament produeix i els ciutadans només usen a un altre concepte més de cultura de serveis compartida, cívica: tots som productors de serveis. Tots som corresponsables del dia a dia de la ciutat! la circulació, llavors, és cosa de tots, la neteja és cosa de tots, la immigració és cosa de tots... i l'Ajuntament, perquè és cosa de tots, està al davant. Amb iniciatives, empenta i sumant l'esforç de tothom.

Aquesta és la proposta del Fem-ho bé. Una proposta de complicitat. L'Ajuntament convida a tots els ciutadans a implicar-se cada dia en la ciutat que estem fent, en la ciutat que volem. En la ciutat que, agradablement compartim. La campanya convida a tothom a practicar civisme. A viure cívicament en la Barcelona dels ciutadans, oberta al futur.

El diàleg, el consens, el pacte, la implicació, són angles múltiples de l'eix central de la complicitat amb que l'Ajuntament treballa i està amb els ciutadans i la manera com tots hem d'estar i aportar, -motivats i actius-, per la vida quotidiana de Barcelona com a cosa compartida.

La Campanya Cívica no és, doncs, un eslògan, un missatge només bonic: planteja un concepte, una manera nova, més forta i
implicada d'estar, fer i gestionar la ciutat de Barcelona: junts
i còmplices.

 

 
Solidaritat des de Barcelona
Xavier Marcet, director general de Localret
Prendre el pols a la ciutat
Campanya cívica "Fem-ho bé"
Tramitar per Internet, cada cop més fàcil
Plans d'emergència per a les escoles municipals
La nova imatge de les instal·lacions esportives
Xarxa de CiQ de Districte per comunicar amb complicitat
Primera trobada de la Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat
Serveis Personals i disminuïts: mirant cap al futur
Un districte amb molta història
El centre cívic-biblioteca, un nou equipament a Vallvidrera
Senyores i senyors, s'obre el teló: amb tots vostès Joan Brossa "Coneixent Joan Brossa" un cicle d'homenatge